Stadgar

Bakgrund

Föreliggande stadga för Westerviks Segelsällskap, beslutad på årsmötet 2010, är grundad på ”Normal-stadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01” och aktualiserad fram till 2008-02-08.

Hemort 

Sällskapet har sin hemort i Västervik.

Ändamål

1 §Sällskapet har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom

                      att främja segling som idrott och fritidsverksamhet
                      att stödja ungdomens seglingsverksamhet
                      att tillhandahålla service för båtliv på land och till sjöss.
                      att äga och förvalta sällskapets gemensamma tillgångar.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja sällskapets tjänster och bidrar till sällskapets verksamhet med arbetsinsatser i sällskapets sektioner.
Sällskapet ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

läs övriga paragrafer i  stadgar

 

 

 

 

 

 

Medlems- o styrelsemöten

Första styrelsemötet 2016 hålls på Solbergsudde den 26 januari
kl 18.30. Därefter tisdagarna
16 februari
1 mars
29 mars
26 april
Årsmöte söndagen den 20 mars
kl 13 på Solbergsudde.
Styrelsen samlas kl 12
Styrelsens våravslutning på Skansholmen fredagen den 3 juni. Samling på Solbergsudde kl 18

Sjösättning våren 2016

Med truck:

1 omg 23/4 kl. 07.30
bonus 3/5 (4/5 5/5) em
2 omg 8/5 kl .07.30
Anmälan/info Anders Viberg
0490-21492
072-3373872 (ej SMS)
E-postadress under varvsektionen

.

På spåret:
lördag den 16 april kl 08.00
Anmälan/Informationer Tommy Bovinder
Tel: 073 826 44 02

Tävlingar/Eskadrar 2015

6 - 7 juni WSR
WesterviksShorthandedRace

juni & augusti Bankappsegling
(seglingsledarpraktik)

7 - 9 augusti
Visbyseglingen

5 september WM/KM
(Wikingarna arrangerar)

19 – 20 september
Byxelkroken

10 oktober (ungdomssektionen)
Oktobersegling med 2-krona

Om tillräckligt intresse visas kommer vi dessutom att under seglingssäsongen genomföra familjeEskadrar