Stadgar

Bakgrund

Föreliggande stadga för Westerviks Segelsällskap, beslutad på årsmötet 2010, är grundad på ”Normal-stadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01” och aktualiserad fram till 2008-02-08.

Hemort 

Sällskapet har sin hemort i Västervik.

Ändamål

1 §Sällskapet har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom

                      att främja segling som idrott och fritidsverksamhet
                      att stödja ungdomens seglingsverksamhet
                      att tillhandahålla service för båtliv på land och till sjöss.
                      att äga och förvalta sällskapets gemensamma tillgångar.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja sällskapets tjänster och bidrar till sällskapets verksamhet med arbetsinsatser i sällskapets sektioner.
Sällskapet ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

läs övriga paragrafer i  stadgar

 

 

 

 

 

 

Medlems- o styrelsemöten ht 15

Medlemsmöte/höstmöte söndagen den 29 november kl 13

Styrelsemöten tisdagar kl 18.30
18 augusti
8 september
13 oktober
17 november
samt fred 11 dec kl 18

Upptagning hösten 2015

Med truck
Upptagning 1: 27/9 07.30
Bonusomgång: 29/9 Obs ny tid
Upptagning 2: 11/10 07.30
Anmälan/info Anders Viberg
0490-21492
0723373872

.

På spåret:
lörd 10 okt kl 8

Tävlingar/Eskadrar 2015

6 - 7 juni WSR
WesterviksShorthandedRace

juni & augusti Bankappsegling
(seglingsledarpraktik)

7 - 9 augusti
Visbyseglingen

5 september WM/KM
(Wikingarna arrangerar)

19 – 20 september
Byxelkroken

10 oktober (ungdomssektionen)
Oktobersegling med 2-krona

Om tillräckligt intresse visas kommer vi dessutom att under seglingssäsongen genomföra familjeEskadrar