Stadgar

Bakgrund

Föreliggande stadga för Westerviks Segelsällskap, beslutad på årsmötet 2010, är grundad på ”Normal-stadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01” och aktualiserad fram till 2008-02-08.

Hemort 

Sällskapet har sin hemort i Västervik.

Ändamål

1 §Sällskapet har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom

                      att främja segling som idrott och fritidsverksamhet
                      att stödja ungdomens seglingsverksamhet
                      att tillhandahålla service för båtliv på land och till sjöss.
                      att äga och förvalta sällskapets gemensamma tillgångar.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja sällskapets tjänster och bidrar till sällskapets verksamhet med arbetsinsatser i sällskapets sektioner.
Sällskapet ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

läs övriga paragrafer i  stadgar

 

 

 

 

 

 

AEC v1.0.4

Upptagning hösten 2014

Med truck:
Sönd 28 sept kl 07.30
Torsd 2 okt kl 15 (prel)
Sönd 12 okt kl 07.30
info: peringen@telia.com

På spåret:
Lörd 11 okt kl 08.00
Info: tommybovinder@gmail.com

Tävlingar/Eskadrar 2014

24-25 maj Bankappsegling (seglingsledarpraktik)

14-15 juni WSR – Westerviks Shorthanded Race

8-10 augusti Visbyseglingen

16-17 augusti Bankappsegling Express/Rival22 (seglingsledarpraktik)

6 september WM / KM

20-21 september Byxelkroken

Besökare

Besökare just nu: 2
Totalt: 2754